Wat geloven wij….?

Maatstaf

Voor ons samenkomen is de Bijbel de maatstaf.

In het Nieuwe Testament zien we hoe de gelovigen uiteindelijk op de eerste dag van de week samenkwamen om de dood van de Heer Jezus te verkondigen bij de tekenen van brood en beker, oftewel om het Avondmaal te vieren. Ook kwamen ze bij elkaar om uit de Bijbel Onderwezen te worden. Daarnaast vinden we dat de gelovigen samenkwamen om te Bidden. Wat opvalt in de beschrijving daarvan, is de ruimte voor spontaniteit. U kunt dit ook nalezen in de Bijbel : Handelingen 2 vanaf vers 42 en 20 vers 7

Eredienst en avondmaal van 10:00 tot 10:50 uur Elke zondag komen wij bij elkaar om het Avondmaal te vieren. We noemen die samenkomst ook wel de eredienst, omdat we bij de tekenen van brood en beker onze Heer danken, eren en aanbidden. We doen dat zonder liturgie, met spontane bijdragen van broeders zoals liederen, gebeden, en voorlezing uit de Bijbel.

Wij geloven dat de broeders de taak van priesters hebben en daarom ook in de gemeente willen dienen door het uitspreken van een tekst, het opgeven van een lied en een gebed kunnen uitspreken. Zo komt het algemeen priesterschap van de gelovigen tot uiting. De Heilige Geest kan werken door wie Hij wil en is niet gebonden aan één of twee personen. Op die manier worden de gaven van de Heilige Geest in de hele gemeente zichtbaar.

Je zou kunnen zeggen dat dit een samenkomst is om de Heer Jezus iets te geven, namelijk onze offers aan God van lofprijzing, dank en aanbidding.

Pauze met koffie en thee van 10:50 tot 11:20 uur We spreken elkaar tijdens deze pauze en vragen naar elkaars welstand

Gebedsdienst van 11:20 tot 11:50 uur We bidden voor personen en zaken, voor het zendingswerk, voor elkaar, en we danken voor verhoring van eerder opgezonden gebeden.

Woorddienst van 11:50 tot 12:15 uur Hier hebben we de samenkomst rondom de Bijbel. Eén of meer broeders – van tevoren is niet bekend wie – geeft / geven een boodschap uit het Woord van God. Dat kan een nadere uitleg, maar ook een bemoediging of vertroosting zijn, al naar de gelovigen daar en dan nodig hebben. Deze zelfde gelovigen beoordelen wat gesproken wordt. Ze voelen zich allen medeverantwoordelijk.

Bijbelstudie van 19:30 tot 21:00 uur Periode is van september t/m mei Om de week op donderdag hebben een Bijbelstudie een doorlopende bespreking van een van tevoren afgesproken Bijbelboek of al naar gelang een actueel onderwerp.