Over ons

… op onze website !

Wij zijn een geloofsgemeenschap die bestaat uit gelovigen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking. We verschillen in veel opzichten van elkaar zoals elk mens uniek is.

Eén ding hebben we echter gemeen: de liefde tot Christus en tot elkaar. Hoe verschillend we ook zijn van achtergrond, karakter, leeftijd, opleiding en taak, Eén bindt ons samen: de Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven en onze zonden vergeven.

Door het geloof in Hem hebben we een nieuw leven ontvangen, in harmonie met God en elkaar, met een nieuw doel en een nieuwe toekomst